مدیریت

چگونه به بهبود و رشد کسب و کار خود کمک کنیم؟

/businessgrowth

برنامه ریزی‌ مدون برای بهبود یک کسب‌وکار، به شناسایی بخش‌هایی کمک می‌کنند که باید اصلاح شوند یا می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند، در همین راستا استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که به شناسایی مواردی که می‌توانید در آن‌ها پیشرفت کنید منجر می‌شوند، از جمله روش‌شناسی و اقدامات و فعالیت‌هایی که بر بخش‌های مختلف کسب‌وکار شما تمرکز دارند.


12 قدم برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار

/entrepreneurship

راه‌اندازی تجارت و کسب‌وکار، یا به عبارتی "آقای خود بودن"، بسیار دلپذیر است و قطعاً مزایای زیادی به همراه دارد. این که شما بتوانید کاری را دقیقاً مطابق با میل، علاقه، تحصیلات و تخصصتان شروع کنید، از مهم‌ترین این مزیت‌هاست. بااین‌حال راه‌اندازی یک کسب‌وکار آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد آسان نیست و اگر در ابتدای این مسیر، نقشه راه به‌درستی ترسیم نشده باشد، کاری که قرار بود شادی و رضایت را به زندگی فرد بیاورد، در نهایت منشأ بدبختی او می‌شود.


شرکت‌ها زیر ذره‌بین منحنی یادگیری

/learningcurve

نظریه منحنی یادگیری راهی برای درک نحوه بهبود عملکرد یک کارمند یا یک سرمایه در طول زمان است. باور عامه این است که هر گاه فردی بیشتر کاری را انجام دهد، در انجام آن زبده‌تر خواهد شد که به معنی هزینه کم‌تر و خروجی بالاتر در بلندمدت است. منحنی یادگیری یک مدل مفید برای پیگیری روند پیشرفت، بهبود بهره‌وری و اطمینان از این است که شرکت یا مجموعه‌ تحت‌نظر، به اهداف عملکردی مشخصی می‌رسد یا نه. منحنی یادگیری از موضوعات تحقیقاتی مهم در مهندسی و مدیریت عملیات بشمار می‌رود و قالب به دلیل بررسی میزان انگیزه و کارایی پرسنل و افراد حاضر در خطوط تولید کارخانه‌ها کاربرد دارد.


مدیریت آب آشامیدنی در ایران، بخش دوم: راهبردهای پیشنهادی

/water

جستجو برای یافتن راه‌ حل‌ های مدیریت منابع آب، نشان داد که شیوه های مدیریتی در ایران کارآمد نیست و راهبرد های حاضر برای حل مشکلات آب ناکافی هستند. با افزایش فشار بر منابع آب آبیاری، نیاز روز افزونی به استراتژی های جدید برای حل و کنترل بحران فعلی بخش های آب و کشاورزی احساس می شود و واضح است که بهبود مدیریت آب آبیاری در ایران مستلزم اجرای شبکه پیچیده ای از راهبرد ها است.


مدیریت آب آبیاری در ایران، بخش نخست: ایرادات

/water-management

آب یکی از دلایل اصلی تداوم زندگی انسان است که وجود آن برای توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست حیاتی است؛ اما افزایش مدت و شدت رویدادهایی مانند خشکسالی، باعث کاهش چشمگیر ذخایر منابع آب شیرین در مناطق مختلف جهان، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران شده است. از سوی دیگر، به دلیل افزایش جمعیت و ترویج شهر نشینی، با توجه به ایرادهای وارده بر سیستم مدیریت کنونی، کمبود آب در آینده نزدیک، به یک مسئله بزرگ تبدیل خواهد شد.