پمپ مگنتی از دسته پمپ های تخصصی طراحی شده برای انتقال سیالات شیمیایی است که اساس کار آن نیروی گریز از مرکز می باشد. آنچه که این پمپ ها را از پمپ های سانتریفیوژ متمایز می کند عدم وجود اتصال فیزیکی بین موتور و هد پمپ است. به عبارت دیگر در پمپ های مگنتی ، پروانه از طریق القای میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط مگنت ها به حرکت درآمده و هیچگونه تماسی با الکتروموتور ندارد. همین امر سبب شده تا نیاز به مکانیکال سیل (جهت جلوگیری از نشت سیال در محل اتصال ) و مشکلات ناشی از آسیب آن مرتفع گردد. می توان از پمپ مگنتی جهت انتقال انواع حلال ها ،  مواد نفتی ، آب شور ، کاستیک ها و ... استفاده نمود. پیش از بکارگیری این تجهیز در جا به جایی اسیدها و بازها ، با توجه به نوع و درصد غلظت سیال ، بهتر است مدل انتخابی توسط کارشناسان فنی کنترل گردد.


پمپ های مگنتی مخصوص اسید

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی