علمی

هفت افسانه که فکر می کنید واقعیت دارند؛ اما ندارند

/myths

از واقعیت تا افسانه فقط یک تار مو فاصله است. در روز اخبار بسیاری می شنویم و خیلی از آن ها را به دلیل اینکه زیاد به گوشمان خورده، واقعیت فرض می کنیم. اما کمی تحقیق افسانه بودنشان را آشکار می کند؛ چیزی که این مقاله به دنبال آن است.ما در این مقاله از 7 افسانه می گوییم که اولین آن ها این است: اورست بلندترین قله جهان است!


ابن سینا نبض علم پزشکی

/ebnesina

در ایران، یکم شهریور ماه را به جهت مصادف بودن با زادروز ابن سینا، به پاس تألیفات و خدمات ارزنده او در رابطه با علم پزشکی، روز پزشک نام گذاری کرده اند. امروزه ابن سینا نبض تپنده ی علم پزشکی است و به منظور ارج نهادن به مقام این دانشمند بزرگ، در ادامه شرح مختصری از زندگی او و بخشی از دستاوردهای ارزشمندش در زمینه ی پزشکی آمده است.


افسانه 8 لیوان آب

/drinking

چرا باید 8 لیوان آب بنوشیم؟ نتیجه تحقیقات دانشمندان در این مورد چه بوده است؟ آیا واقعاً تحقیقاتی در میان بوده؟ یا این ادعا که 8 لیوان آب انسان را سالم نگه می دارد، افسانه ای بیش نیست؟در این مقاله به بررسی سوالات بالا می پردازیم. و در نهایت این چالش را بررسی می کنیم که آیا نوشیدن 8 لیوان آب می تواند برای بدن ضرر داشته باشد؟