محیط زیست

چند قدم کوچک تا کمک به حفظ منابع آب

/watersaving

زندگی انسان به آب شیرین وابسته است و منابع آب شیرین برای حیات ما ضرورت دارند. اما از آغاز حیات تا به الان، انسان بدون درنظرگرفتن محدودیت منابع آب شیرین، علاوه بر مصارف خوراکی، از آب شرب برای شست‌وشو، نیز استفاده می‌کند و همچنین تولید محصولات زراعی از جمله خوراک دام و سوخت‌های زیستی به‌وسیله آب‌های شیرین صورت می‌گیرد که فشار زیادی به منابع باارزش آب شرب وارد می‌کند.


آگاهی بیش‌تر نسبت به محیط‌زیست، زمین سالم‌تر

/environment

منظور از محیط‌زیست، محیط طبیعی و شرایطی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. متاسفانه با شدت و سرعت گرفتن گرمایش جهانی، افزایش آلودگی هوا و مصرف‌گرایی،  زمین در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته است و این تهدیدها تقریبا به طور کامل ناشی از فعالیت‌های انسانی هستند. نکته قابل‌توجه دراین‌رابطه، آسیب به بقای دیگر موجوداتی است که از این محیط بهره می‌برند و انسان به‌عنوان عامل آسیب‌زا موظف است در راستای نگهداری و حفظ محیط‌زیست تلاش کند. در ادامه به نکاتی ساده اشاره کرده‌ایم که به ما برای داشتن زندگی و زمینی سالم‌تر کمک می‌کند.


مدیریت آب آبیاری در ایران، بخش نخست: ایرادات

/water-management

آب یکی از دلایل اصلی تداوم زندگی انسان است که وجود آن برای توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست حیاتی است؛ اما افزایش مدت و شدت رویدادهایی مانند خشکسالی، باعث کاهش چشمگیر ذخایر منابع آب شیرین در مناطق مختلف جهان، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران شده است. از سوی دیگر، به دلیل افزایش جمعیت و ترویج شهر نشینی، با توجه به ایرادهای وارده بر سیستم مدیریت کنونی، کمبود آب در آینده نزدیک، به یک مسئله بزرگ تبدیل خواهد شد.