روانشناسی

آیا عدد 13 نحس است؟

/thirteen

نحسی مدت هاست با عدد 13 عجین شده است؛ اما هیچ چیزی بی علت نیست! هرچند در مورد چنین چیزی نباید به دنبال دلایل علمی باشیم، لکن می توان از پرتو بررسی ریشه های نحسی عدد 13 به حقایق جالبی دست یافت. در این مقاله ضمن آشنایی با مبانی بدشانسی عدد 13، در می یابیم که باور به چنین چیزی چه حسی برای انسان به ارمغان می آورد.


حمایت همکاران، زندگی آرام

/coworkers

"مراقبت و حمایت همکاران از یکدیگر منجر به تحکیم روابط آن ها در زندگی مشترکشان می شود." این مقاله به بیان تأثیر چشم گیر روحیه حمایت گر بین همکاران، بر بهبود روابط شخصی افراد، و اهمیت توجه کارفرما به ایجاد یک محیط دوستانه در بین کارکنان و فراهم کردن محیط لازم برای پرورش ذهن های خلاق و بالا بردن راندمان کاری افراد می پردازد.