روانشناسی

از تویوتا بیاموزیم: مودا، موری و مورا

/toyota

یکی از کاربردی ترین ابزارها برای کارایی بیشتر منابع، مفهوم "مودا، موری و مورا" است. در تولید ناب و نظام آراستگی محیط کار، هر زمان که از منابع صحبت می شود، بحث کارایی نیز مطرح می گردد. شرکت تویوتا موتورز به منظور بهبود بخش تولید خود، از "مودا، موری و مورا" استفاده کرد و به واسطه آن، تحت عنوان یکی از نظریه پردازان عرصه صنعت شناخته می شود. در ادامه به بررسی مفهوم این ابزار مهم و تأثیر و نقش آن بر بهبود عملکرد صنایع و تولیدی ها می پردازیم.


آیا عدد 13 نحس است؟

/thirteen

نحسی مدت هاست با عدد 13 عجین شده است؛ اما هیچ چیزی بی علت نیست! هرچند در مورد چنین چیزی نباید به دنبال دلایل علمی باشیم، لکن می توان از پرتو بررسی ریشه های نحسی عدد 13 به حقایق جالبی دست یافت. در این مقاله ضمن آشنایی با مبانی بدشانسی عدد 13، در می یابیم که باور به چنین چیزی چه حسی برای انسان به ارمغان می آورد.


حمایت همکاران، زندگی آرام

/coworkers

"مراقبت و حمایت همکاران از یکدیگر منجر به تحکیم روابط آن ها در زندگی مشترکشان می شود." این مقاله به بیان تأثیر چشم گیر روحیه حمایت گر بین همکاران، بر بهبود روابط شخصی افراد، و اهمیت توجه کارفرما به ایجاد یک محیط دوستانه در بین کارکنان و فراهم کردن محیط لازم برای پرورش ذهن های خلاق و بالا بردن راندمان کاری افراد می پردازد.