کارآفرینی

چگونه به بهبود و رشد کسب و کار خود کمک کنیم؟

/businessgrowth

برنامه ریزی‌ مدون برای بهبود یک کسب‌وکار، به شناسایی بخش‌هایی کمک می‌کنند که باید اصلاح شوند یا می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند، در همین راستا استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که به شناسایی مواردی که می‌توانید در آن‌ها پیشرفت کنید منجر می‌شوند، از جمله روش‌شناسی و اقدامات و فعالیت‌هایی که بر بخش‌های مختلف کسب‌وکار شما تمرکز دارند.


12 قدم برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار

/entrepreneurship

راه‌اندازی تجارت و کسب‌وکار، یا به عبارتی "آقای خود بودن"، بسیار دلپذیر است و قطعاً مزایای زیادی به همراه دارد. این که شما بتوانید کاری را دقیقاً مطابق با میل، علاقه، تحصیلات و تخصصتان شروع کنید، از مهم‌ترین این مزیت‌هاست. بااین‌حال راه‌اندازی یک کسب‌وکار آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد آسان نیست و اگر در ابتدای این مسیر، نقشه راه به‌درستی ترسیم نشده باشد، کاری که قرار بود شادی و رضایت را به زندگی فرد بیاورد، در نهایت منشأ بدبختی او می‌شود.