زندگینامه

ابن سینا نبض علم پزشکی

/ebnesina

در ایران، یکم شهریور ماه را به جهت مصادف بودن با زادروز ابن سینا، به پاس تألیفات و خدمات ارزنده او در رابطه با علم پزشکی، روز پزشک نام گذاری کرده اند. امروزه ابن سینا نبض تپنده ی علم پزشکی است و به منظور ارج نهادن به مقام این دانشمند بزرگ، در ادامه شرح مختصری از زندگی او و بخشی از دستاوردهای ارزشمندش در زمینه ی پزشکی آمده است.


چگونه با وقت گذرانی، می توان بیل گیتس شد؟

/billgates

همیشه از وقت گذرانی، به عنوان مانعی برای موفقیت ما یاد می شود. چرا که این تصور وجود دارد که وقت گذرانی همان وقت تلف کردن است. با این حال بیل گیتس به ما ثابت کرد که آفرینش ایده های بزرگ، با فاصله گرفتن از زندگی روزمره و مشغله های کاری ممکن است. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه وقت گذرانی، کلید ورود به دنیای ایده هاست.