تغذیه

آیا خوردن صبحانه کامل واقعاً در کاهش وزن تأثیرگذار است؟

/breakfast

کمتر کسی است که در زندگی خود به فکر کاهش وزن نباشد. یکی از راهکارهایی که همیشه شنیده ایم این است که باید صبحانه کامل بخوریم تا بدنی سالم داشته و خوش اندام باشیم. سوالی که در مقاله پیش رو بررسی می شود این است که آیا خوردن صبحانه کامل واقعاً در کاهش وزن تأثیرگذار است؟ ما در این مقاله نشان خواهیم داد که کسی برای خوردن یک صبحانه کامل، به ما جایزه نمی دهد.