ایران

آنچه در مدرسه به کودکان ایرانی یاد داده نمی شود

/iraniankids

تحصیلات در مدرسه، پایه‌ای اساسی برای شکل‌گیری هویت و دانش فردی است. اما گاهی اوقات، موضوعاتی که به نظر می‌رسد باید در برنامه‌های درسی قرار بگیرند، از دست رفته‌اند. در این مقاله، به بررسی مواردی می پردازیم که در اکثر مدارس به کودکانمان آموزش داده نمی شوند.


مدیریت آب آشامیدنی در ایران، بخش دوم: راهبردهای پیشنهادی

/water

جستجو برای یافتن راه‌ حل‌ های مدیریت منابع آب، نشان داد که شیوه های مدیریتی در ایران کارآمد نیست و راهبرد های حاضر برای حل مشکلات آب ناکافی هستند. با افزایش فشار بر منابع آب آبیاری، نیاز روز افزونی به استراتژی های جدید برای حل و کنترل بحران فعلی بخش های آب و کشاورزی احساس می شود و واضح است که بهبود مدیریت آب آبیاری در ایران مستلزم اجرای شبکه پیچیده ای از راهبرد ها است.