گرمایش

گرما و سرما تهدیدی برای سلامتی انسان

/climate

قرار گرفتن در محیط گرم یا سرد موجب واکنش استرسی در بدن انسان شده و می تواند مشکلات قلبی و عروقی ایجاد کند. جاستین لاولی، فیزیولوژیست عضو دپارتمان علوم ورزشی در دانشگاه اینسبروک اخیراً هر دو این عوامل را در مطالعات علمی خود بررسی کرده و نتایج حاصل از بررسی های او، بویژه با توجه به بحران های آب و هوایی کنونی در جهان، بسیار جالب است.