کم خوابی

از کم خوابی تا ابتلا، نقش مستقیم یک خصیصه رفتاری در کاهش اثربخشی واکسن

/vaccination

مطالعات اخیر نشان می دهند که اگر فردی کم تر از 6 ساعت در طول شب، به ویژه شب قبل و بعد از واکسیناسیون بخوابد، بدنش نسبت به فردی که خواب کافی داشته است، واکنش کمتری به واکسن و آنتی بادی، نشان خواهد داد. محققان در این رابطه می گویند «داشتن خواب سالم و مفید، پیش از دریافت دارو و واکسن می تواند اثربخشی آن را بهبود ببخشد.» در این مقاله می خواهیم بیشتر به این موضوع بپردازیم.