مدرسه

آنچه در مدرسه به کودکان ایرانی یاد داده نمی شود

/iraniankids

تحصیلات در مدرسه، پایه‌ای اساسی برای شکل‌گیری هویت و دانش فردی است. اما گاهی اوقات، موضوعاتی که به نظر می‌رسد باید در برنامه‌های درسی قرار بگیرند، از دست رفته‌اند. در این مقاله، به بررسی مواردی می پردازیم که در اکثر مدارس به کودکانمان آموزش داده نمی شوند.