قیمت گذاری

سیری در بازاریابی مدرن: محصول قدیمی خود را از دور خارج نکنید

/marketing

یک بازاریابی موفق شامل درنظرگرفتن متغیرهایی همچون قیمت، تبلیغات، توزیع، روابط‌عمومی و غیره می‌شود. در میان این متغیرها، قیمت به دلیل نقش حیاتی آن در تأثیرگذاری بر میزان تقاضا، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پتانسیل بازار یک محصول باید با گسترش برنامه‌های کاربردی برای ارائه محصول افزایش یابد. در ادامه به بررسی مدل‌های سنتی و مدرن بازاریابی و نحوه‌ی عملکرد آن‌ها پرداخته‌ایم.