زمانبندی

امروز با ساعت من بیدار شو

/timing

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که شروع یک روز پر انرژی را در اولویت‌های خود قرار می‌دهند و برای داشتن خلق‌و‌خوی بهتر در طول روز اهمیت قائل هستند، در این مطلب با ما همراه شوید. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که سحرخیز بودن، موجب افزایش تمرکز شما می‌شود و به بهبود عملکرد شما در محیط کار کمک می‌کند. شروع فعالیت در ساعات اولیه روز به افراد حس بهتری نسبت به خودشان می‌دهد و حتی سبب می‌شود که ارتباط کلامی بهتری با همکاران خود داشته باشند.