تکنولوژی

متاورس: دری به درمان دردهای دنیای واقعی

/metaverse

متاورس یک انقلاب تکنولوژیک در شاخه واقعیت مجازی، با پتانسیل سود رساندن به بهداشت عمومی است. مطالعات اخیر روش های بسیاری را مطرح کرده اند که به واسطه آن ها متاورس می تواند به ما در طراحی، آزمایش و تجربه کردن موارد و موقعیت هایی کمک کند که نهایتاً منجر به ارتقاء سطح بهداشت و سلامت محیط و کاهش ریسک بیماری های غیرقابل انتقال می شوند.


تخیل، واقعیتی نادیده گرفته شده

/imagination

اکثر مردم نیاز خود به سپری کردن مدت زمان کوتاهی از روز در آرامش و تفکر را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند از وقتشان برای انجام کارهایی که مهم تر بنظر می رسد استفاده کنند. در ادامه به بیان اهمیت آزاد سازی ذهن و تأثیر پر و بال دادن به تخلیات بر افزایش بازدهی انسان هنگام پرداختن به امور روزمره و لزوم خلوت کردن با خود برای دست یابی به زندگی آرام تر را از دیدگاه علم و دانشمندان بیان می کنیم.