بهینه سازی

۱۲ روش برای کاهش مصرف انرژی در محل کار

/energyatwork

در اداره یک کسب و کار، افراد ممکن است برای پرداخت هزینه‌های ثابتی از جمله اجاره ساختمان، قبوض و هزینه‌های مربوط به انرژی و همچنین پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و پرسنل دچار مشکلاتی شوند. همه این عوامل تعیین کننده شرایط مالی یک مجموعه هستند. بنابراین بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک شرکت می‌تواند به بهبود برنامه مالی مجموعه و همچنین شرایط محیط‌زیستی کمک کند.