ایرانی

یک جشن ایرانی به مناسبت شروع تابستان

/01tir3

در گذشته مردم ایران باستان به جشن‌های بسیاری معتقد بودند و از بررسی اسناد این طور مشخص است که اعتقاد به جشن و شادی، بخش مهمی از زندگی مردم بوده است. «جشن آب پاشونک» درست در آغاز فصل تابستان برگزار می‌شد، زمانی که خورشید در بالاترین موقعیت طلوع خود در افق شرقی قرار می‌گیرد و در جایگاه غروبگاهیش در شمال غربی غروب می‌کند. علت گرامی‌داشت این جشن آغاز فصل نور و روشنایی، تابستان بود. در این مطلب با چند روایت از تاریخچه این جشن آشنا می شویم.