یادگیری

خانه تکانی بهاره، این بار در سلول های مغز!

/braincells

در اعماق مغز موجودات، گروهی از سلول های بنیادی وجود دارند تا در صورت نیاز، جایگزین سلول های مغزی و عصبی جدید شوند. تحقیقات اخیر، نقش حیاتی نوعی "پاکسازی بهاره" را در قسمت های داخلی مغز نشان می دهند که علاوه بر رفع آلودگی های داخل سلول، از سلول های موجود بصورت "سلول بنیادی" نیز محافظت می کند و می تواند مسیری روشن جهت درمان تومورهای مغزی و انواع سرطان در اختیار دانشمندان و پزشکان قرار دهد.


تنوع بیشتر، یادگیری بهتر

/learning

فینال جام جهانی در حال برگزاری است. ظرفیت ورزشگاه پر شده و هواردان غرش می کنند، یک بازیکن برای زدن ضربه آزاد پشت توپ قرار می گیرد و آماده می شود، شروع به دویدن می کند و به توپ ضربه می زند. او پیش از این هزار بار زدن ضربات آزاد را تمرین کرده است، اما نه در این موقعیت. استادیومی که در آن قرار دارد، اهمیت بازی در جریان، شور و شوق تماشاچی ها، تغییر شرایط محیطی، جایگیری دروازه ­بان حریف و بازیکنان در زمین و ... آیا این بازیکن همچنان می تواند مانند تمرین هایی که انجام داده است، موفق به گل زنی شود؟