گیربکس

چگونه یک گیربکس مناسب انتخاب کنیم؟

/gearmotor

در مقاله پیشین به طور ابتدایی با گیربکس آشنا شدیم. پس از آشنایی لازم است فاکتورهای مهمی که برای انتخاب گیربکس مناسب باید در نظر گرفت را مورد بررسی قرار دهیم. در مقاله حاضر به جنبه های مهم انتخاب گیربکس مناسب از جمله ضریب سرویس، دمای محیط، نوع بار، مکانیسم خروجی بار، شفت خروجی، نوع بدنه، انتقال توان، بار کلی شفت و کنترل سرعت می پردازیم.


آشنایی ابتدایی با گیربکس

/gearboxbasic

برای به راه انداختن هر صنعتی، نیاز به چرخ دنده هایی است که با یکدیگر چرخ صنعت را به راه اندازند. گیربکس ها، جعبه هایی هستند که در آن مجموعه چرخ دنده ها در کنار یکدیگر موجب به راه افتادن ماشین آلات صنعتی می گردند؛ به همین دلیل از کاربردی ترین تجهیزات در استفاده های صنعتی محسوب می شوند. در این مقاله با این مهم ترین تجهیز در صنعت آشنا خواهیم شد.