پتروشیمی

چالش‌ها و فرصت‌های توسعه صنایع پتروشیمی در ایران

/petrochemistry

صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، نقشی حیاتی در تولید، صادرات و ایجاد اشتغال ایفا می‌کنند. این صنایع با تبدیل نفت و گاز به محصولات با ارزش افزوده بالا، می‌توانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. توسعه این بخش با چالش‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی و نیاز به فناوری‌های نوین مواجه است، اما فرصت‌های بسیاری نیز در پیش‌رو دارد. در این مقاله به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه صنایع پتروشیمی در ایران می‌پردازیم.