فروش پمپ

راهنمای انتخاب پمپ آب خانگی بر اساس محاسبات مهندسی سیالات

/pumpselection

بسیاری از خانه‌ها ممکن است امروز به سیستم آب‌رسانی نیاز نداشته باشند، اما آب‌ و هوای کره‌ی زمین در تغییر است و به‌ خصوص در کشور خودمان، این تغییر آب‌ و هوا شدت زیادی دارد. به همین دلیل دیر یا زود تمام خانه‌ها به یک سیستم پمپاژ مناسب نیاز خواهند داشت. لذا حتی اگر تا به حال با چالش انتخاب پمپ جهت منزلتان برخورد نکرده اید، به زودی با آن مواجه خواهید شد. در آتور مگ به طور تخصصی با این پروسه آشنا شوید.