تهویه مطبوع

دستگاه های تهویه مطبوع که هوای محیط زیست را دارند

/hvac

تهویه مطبوع در طول قرن گذشته به یک فناوری بسیار کارآمد تبدیل شده است که برای زندگی مدرن ضروری است. با این حال، مبردهای موجود در دستگاه های خنک کننده و کولرهای گازی، گازهای گلخانه ای قوی هستند که انتشار ناخواسته آن ها در اتمسفر سهم قابل توجهی در گرمایش جهانی دارد. به منظور جلوگیری از آزد شدن این دسته گازها در جو، دانشمندان موفق به کشف و توسعه گروهی از مواد جامد شده اند که می تواند به طور مستقیم جایگزین گاز موجود در دستگاه های تهویه مطبوع شود. در این مطلب به بررسی چالش های پژوهش انجام شده و نحوه عملکرد این دستگاه های خنک کننده دوست دار محیط زیست خواهیم پرداخت.