ابزار دقیق

ابزار دقیق چیست؟

/instrumentation

یکی از زیر شاخه های برق و الکترونیک که از ملزومات انواع صنایع خرد و کلان است، ابزار دقیق می باشد. انواع حسگرها، ابزارهای اندازه گیری، کنترل و ثبت پارامترها جزیی از ابزار دقیق (Instrumentation) می باشد. در این مطلب از آتورمگ به معرفی انواع و کاربرد آنها پرداخته ایم.