دوزینگ پمپ


دوزینگ پمپ یا میترینگ پمپ جهت تزریق سیالات به میزان دقیق و دلخواه به کار گرفته می شوند. از همین رو دوزینگ پمپ ها در مقابل خورندگی مواد شیمیایی مقاومند و دبی آنها قابل تنظیم است.


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی