جیمز وب

جیمز وب، چگونه جیمز وب شد؟

/jameswebb

این روزها که سخن از تلسکوپ فضایی جیمز وب در همه جا شنیده می شود، نگاهی می اندازیم به روند ساخت این تلسکوپ فضایی و همچنین بررسی این سفر کاوشگرانه بعد از 20 سال انتظار. به علاوه در این مقاله اشاره ای داریم به تلسکوپ هابل که بزرگترین تلسکوپ فضایی تا قبل از جیمز وب به شمار می رفت. ماموریت اصلی جیمز وب شناسایی اولین نور ها بعد از مهبانگ (بیگ بنگ) می باشد. همراه با شما به بررسی پیشرفته ترین ساخته ی دست بشر می پردازیم.